Leon Stefanija in Katarina Bogunović Hočevar: Ženskost v glasbi skladateljic po 1918: Pogledi nekaterih manjših glasbenih kultur Evrope

 Zbornik prinaša trinajst pogledov na ustvarjalnost skladateljic in vprašanje ženskosti v glasbi po letu 1918. Gre za izbor prispevkov o tistih evropskih glasbenih kulturah, ki jih ponavadi označujemo kot manjše. Jasno, gre za manjše glasbene kulture v geografskem, torej relativnem pomenu besede. Tiste večje glasbene kulture so si tovrstna vprašanja že zdavnaj začela zastavljati in nanje z leti ponudila tudi vrsto pisanih odgovorov.

Preberite knjigo!

Avtorji: Susanne Kogler, Julijana Papazova, Vesna Mikić, Adriana Sabo, Ivana Miladinović Prica, Alma Bejtullahu, Amra Bosnić, Martina Bratić, Elena Maria Șorban, Leon Stefanija,  Katarina Bogunović Hočevar, Elfriede Reissig, Yvetta Kajanová, Iryna Tukova,  Vita Gruodytė

Urednika: Leon Stefanija in Katarina Bogunović Hočevar
Št. strani: 333

Tiskana knjiga COBISS.SI-ID=297559552
ISBN 978-961-06-0139-5
E-knjiga COBISS.SI-ID=297553408
ISBN 978-961-06-0138-8 (pdf )

Zbirka: Glasba na Slovenskem po 1918 (ISSN 2350-6350)

error: Content is protected !!