Dosedanje raziskave

Dosedanje raziskave glasbe na Slovenskem po prvi vojni

Kaj je napisano o slovenski glasbi po 1900?
Prispevek NA TEJLE POVEZAVI prinaša komentiran pregled doslej opravljenih glasbenozgodovinskih študij o slovenski glasbi po letu 1900.
<br />

Dodaj odgovor

error: Content is protected !!