Domov

Spletna stran prinaša izsledke muzikološkega projekta Slovenska glasbena dela po letu 1918 in dela, ki mu je sledilo.
Cilj projekta je bil predstaviti javnosti temeljna slovenska glasbena dela v njihovem življenjskem okolju. Gradiva, objavljena na tej strani, sistematično poglabljajo poznavanje re/produkcije in recepcije glasbe na Slovenskem po letu 1918 s kritičnim pretresom njenih glavnih členov.
Izsledki projekta se na tem mestu dopolnjujejo po korakih, ki jih omogoča muzikološko poznavanje glasbe po letu 1918 – poznavanje časa, za katerega vrsta  temeljnih raziskav še ni na voljo – in pa seveda finančne možnosti za nadaljnje  zbiranje gradiv.
Urednika: Leon Stefanija in Aleš Nagode s sodelavci.

error: Content is protected !!