Špela Lah: Slovenska operna ustvarjalnost med obema vojnama

Monografska publikacija Slovenska operna ustvarjalnost med obema vojnama je nastala v okviru raziskovalnega projekta »Slovenska glasbena dela po letu 1918«. Časovno je uokvirjena v obdobje med obema vojnama, v čas, ko je zaživela umetnost v optimističnem razcvetu in razmahu tako v širšem evropskem kot v ožjem slovenskem okviru. Operna ustvarjalnost na Slovenskem je bila do sedaj obravnavana le v obliki posamičnih strokovnih in znanstvenih člankov, ki se ukvarjajo z dosežki posameznih slovenskih opernih skladateljev. Medtem ko je poustvarjalnost na opernem področju pri nas že dodobra raziskana in natančno popisana, pa ostaja vpogled v ustvarjalni proces le fragmentaren. Pričujoča monografija želi zato odpraviti to belo liso slovenske novejše glasbene zgodovine in ponuja popis celotnega opernega opusa obravnavanega obdobja. Monografija je zasnovana kot preglednica opusov posameznih opernih skladateljev v času med obema svetovnima vojnama, daljši uvod pa postavi ustvarjalnost v širši glasbeni kontekst in odnos do sočasne operne ustvarjalnosti osrednjega evropskega prostora, čemur sledi obravnava operne recepcije na Slovenskem kot pomembnega zgodovinskega dejstva.
Preberite knjigo!
Avtorica: Špela Lah
Leto izida: 2014
Št. strani: 136 strani
Tip vezave: Elektronska izdaja
ISBN: 978-961-237-652-9
Zbirka: Glasba na Slovenskem po 1918 (ISSN 2350-6350)
error: Content is protected !!