Karmen Salmič Kovačič: Glasba za orkester Demetrija Žebreta

Pričujoča monografija je objava magistrske naloge z naslovom Orkestralni opus Demetrija Žebreta, ki je nastala na Oddelku za muzikologijo Filozofske fakultete v Ljubljani pod mentorstvom prof. dr. Matjaža Barba leta 2006, čeprav se je moje raziskovanje na to témo začelo že prej pod mentorstvom prof. dr. Andreja Rijavca. Iz naloge, ki sem jo zagovarjala v začetku leta 2007, sem izpustila in priredila le nekaj podrobnejših analiz, saj bi utegnile obremenjevati tekoče branje besedila.

Preberite knjigo!
Avtorica: Karmen Salmič Kovačič
Št. strani: 284
Tip vezave: Elektronska izdaja
ISBN: 978-961-237-892-9
Zbirka: Glasba na Slovenskem po 1918 (ISSN 2350-6350)
 

error: Content is protected !!